HOTELLADMINISTRATION

Ämnet hotell omfattar besöksnäringens olika former av logi för privat-, grupp- och affärsrelaterat resande. Det behandlar även målgruppernas olika förväntningar på standard, servicenivå och tjänsteutbud. Hotellnäringen är en internationell bransch där service och bemötande genomsyrar verksamheten.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet hotell ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om besöksnäringens olika former av logi, till exempel camping, kryssningsfartyg och olika sorters hotell. Eleverna ska också utveckla kunskaper om olika arbetsuppgifter inom alla yrkesområden. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att kommunicera så att mötet med kunden och gästen blir yrkesmässigt och serviceinriktat. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om branschens utveckling, lönsamhetskrav och arbetsorganisationer. Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse av entreprenörskap och arbetstagarens roll i verksamheten. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om enklare serveringsmetoder som frukost- och bufféservering samt livsmedelshantering och ansvarsfull alkoholservering. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom branschen. Dessutom ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att arbeta på ett säkert och arbetsmiljöriktigt sätt. Eleverna ska också ges möjlighet att diskutera branschens ansvar vad gäller etik, sociala förhållanden och miljö. Genom praktiska övningar ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att bemöta kunder och gäster med olika behov och förväntningar, samt hantera klagomål, på ett sätt som är förenligt med verksamhetens mål. Genom kontakter med olika former av logi ska eleverna ges möjligheter att dels utveckla förståelse av den stora variation som finns av standard och servicenivå inom området, dels utveckla förståelse av olika målgruppers önskemål.

Undervisningen i ämnet hotell ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om besöksnäringens olika former av logi, organisationer, yrkesroller och arbetsuppgifter.
  2. Förmåga att planera, organisera och utföra arbetsuppgifter inom området.
  3. Förmåga att arbeta med hänsyn till hälsa, miljö, ekonomi och säkerhet utifrån gällande lagar och andra bestämmelser.
  4. Förståelse av betydelsen av service och bemötande med hänsyn till olika målgrupper, kulturella skillnader och gäster med särskilda behov.
  5. Förmåga att samarbeta och kommunicera med andra samt anpassa sitt agerande och språk efter situation.
  6. Förmåga att utvärdera sitt arbete och resultat.

Kursen hotelladministration omfattar de sex punkterna ovan ,med särskild betoning på punkterna 2—3 och 6. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.

VAR ERBJUDER MIROI DEN HÄR KURSEN?

Gymnasiearbete – Vård

Mer information

HOTHOT0

Kursfakta

Kursnamn:Hotelladministration
Kurskod:HOTHOT0
Kurslängd:25 Dagar
Gymnasiepoäng:100

Rekommenderade förkunskaper

Hotelladministration, HOTHOT0 är en D-kurs, som bygger på Reception 2, HOTREC02 eller Konferens 2, KONKON02.

Förutsättningar

I kursen ingår APL (Arbetsplatsförlagt lärande). Du ska då göra praktik i tre veckor (vid studier på helfart). Bör vara på samma företag som Reception 2 eller Konferens 2.

Du kommer skriva en slutrapport från APL och samtal.

Förutsättningar för att läsa kursen är:
Program som krävs: Word, Excel, Power Point, OpenOffice.org”, Skype

Litteratur

Kursen har ingen speciell kurslitteratur, inscannat material finns i delmomenten.