INTERNATIONELLT ARBETE

Ämnet människan är till sin karaktär tvärvetenskapligt med innehåll från filosofi, sociologi, vårdvetenskap, religionskunskap och samhällskunskap. Det behandlar de kulturella, etiska och sociala mönster som präglar människans liv.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet människan ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om människan och hennes livslopp utifrån sociala, kulturella och existentiella aspekter vid hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. Den ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att möta, kommunicera och samarbeta med människor i olika situationer. Med etiken som utgångspunkt ska sådana frågor om människovärde och människosyn som kan knytas till yrkesområdet behandlas i undervisningen. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna arbeta med patienter och brukare från olika kulturer såväl i Sverige som i andra länder. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att söka, kritiskt granska, värdera och använda information från olika källor.

Undervisningen i ämnet människan ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om olika kulturer och livsåskådningar samt om hur människor påverkas av sin kultur.
  2. Kunskaper om vård och omsorg i ett internationellt perspektiv.
  3. Kunskaper om den betydelse normer, värderingar och ideal har inom vård och omsorg.
  4. Kunskaper om etiska begrepp och riktlinjer samt om värdekonflikter inom verksamhetsområdet.
  5. Förmåga att uppfatta, tolka och värdera etiska och existentiella frågor.
  6. Förmåga att kommunicera med och bemöta människor i olika sociala och kulturella sammanhang.

Kursen internationellt arbete omfattar de sex punkterna ovan, med särskild betoning på punkt 2.

VAR ERBJUDER MIROI DEN HÄR KURSEN?

Gymnasiearbete – Vård

Mer information

MÄNINA0

Kursfakta

Kursnamn:Internationellt arbete
Kurskod:MÄNINA0
Kurslängd:25 Dagar
Gymnasiepoäng:100

Rekommenderade förkunskaper

Förutsättningar

Litteratur

Det finns ingen litteratur för denna kurs, eleven är fri att välja litteratur och använda internet.