Ekonomiassistent

Bokföring, betalningar och löner

Är du intresserad av ekonomi och gillar att arbeta med siffror? Ekonomiassistenter är alltid efterfrågade och yrket passar både dig som redan idag har erfarenheter från företagsekonomi och dig som vill utveckla dina kunskaper.

En ekonomiassistent arbetar bland annat med företagets bokföring, utbetalningar, löner, skatter och underlag för bokslut. Merparten av dessa arbetsuppgifter sker med datorn som arbetsredskap. I kursen Personaladministration jobbar du med programmet ”Visma Lön 600”, även här används datorn som redskap. Inom ekonomi området tillkommer ständigt nya regler och rekommendationer, liksom ändrade lagar och metoder vilket gör att kunskaperna måste vara aktuella och uppdaterade. Efter avslutad utbildning kan du sköta bokföring och löneadministration i ett mindre företag.

Studietakt

Antal veckor per kurs är baserad på heltidsstudier, 100%. Om studietakten minskas till 50% fördubblas tiden, i 25% studietakt fyrdubblas kurslängden.

Distansstudier

Studierna genomförs via distansteknik vilket innebär en stor flexibilitet för dig. Du kan påbörja valfri kurs valfri vecka och läsa i din individuella studietakt. Du kan i lugn och ro, från vilken plats och under vilken tid på dygnet som helst, genomföra dina studier. Våra utbildningar kan enkelt kombineras med föräldraledighet, oregelbundna arbetstider, deltidsarbete mm. Din lärare följer dig under hela utbildningen.

Kurs – Kurskod – Poäng