Fördjupning inom nätverksteknik

Fördjupning inom nätverksteknik är en påbyggnadskurs på Grundläggande dator och nätverksteknik och riktar sig till dig som ytterligare vill stärka dina kunskaper inom nätverksteknik.

Du fördjupar dig i nätverk och servrar och lär dig administrera nätverk med servrar och klienter. Dessutom får du kunskaper om nätverkssäkerhet, virusskydd och övervakning. I kurspaketet ingår bland annat kurser i nätverksadministration, nätverksteknologier och nätverkssäkerhet samt administration av nätverks-och serverutrustning. Läs mer om innehållet i nedan:

Nätverksadministration

Analys, optimering och felsökning av en servers prestanda. Du får också lära dig om konfigurering av flerdisksystem samt uppsättning av spegling av hårddiskar eller motsvarande teknologier. Du kommer att få lära dig mer om klient- och serverhantering samt inloggning av klienter mot flera servrar genom en central kontohantering. Vidare kommer du att läsa om driftsäkerhet, övervakning och hur driftstopp undviks samt underhåll av servrar. Ett annat exempel är partitionering och replikering av katalogtjänster samt säkerställande av säkerhet mellan servrar och åtkomst mellan dessa.

Nätverksteknologier

Nätverkets olika delar mer i detalj, OSI modellen, nätverksprotokoll och adressering. Vidare tas subnetting upp mer i detalj, routingprotokoll, VLAN och WLAN samt olika nätverkstopologier. Överföringsmedier, dvs. olika sätt att skicka digital information i form av data behandlas också.

Nätverkssäkerhet

Val av mjukvara respektive hårdvara, styrning och övervakning av nätverkstrafik, produktutvärdering, VPN och TCP protokollet samt portar. Vidare behandlas säkerhetsrisker och säkerhetspolicys, och identifikationssystem. Kursen behandlar även virusskydd, kryptering och NAT (Network Adress Translation).

Administration av nätverks- och serverutrustning

OSI modellen, konfigurering av system och hantering av funktionsfel, hantering av utrustning och strömfall. Kursen behandlar även SNMP (Simple Network Management Protocol), administration av användarrättigheter, övervakning och styrning av rättigheter vid utdelning av nätverksåtkomst samt hur man skyddar servrar och klienter. Kryptering och brandvägg tas även upp.

Kurs – Kurskod – Poäng