Handledarutbildning – Service

Inför praktikperioden

Ni, eleven och kontaktpersonen på MiROi kommer överens om att starta praktiken.
Ni kommer att träffa eleven och genomföra en intervju innan Ni bestämmer Er för att erbjuda en praktikplats.

Under utbildningen

Avsätt cirka 30 minuter i veckan för ett uppföljningssamtal med eleven. Hjälp eleven att lära känna sina arbetskamrater genom att följa eleven vid kafferast och lunch.

Regler för elev

  1. Eleven kontaktar sin handledare innan praktikperioden för att få mer information gällande arbetstider, lämplig klädsel samt övriga ordningsregler.
  2. Praktikanten skall följa arbetsplatsens arbetstider och arbeta fulltid.
  3. Vid sjukdom eller annan frånvaro är praktikanten ombedd att meddela arbetsplatsen innan arbetsdagen börjar. Därefter skall MiROi informeras av eleven och även försäkringskassan.
  4. Om eleven är borta mer än en dag från praktikplatsen godkänns inte praktiken. (anmäld sjukdom räknas inte in i dessa dagar).
  5. Om praktikanten inte sköter sig (t ex kommer sent vid upprepande tillfällen) ber vi Dig som handledare att kontakta MiROi.
  6. Närvarorapport skall lämnas till MiROi senast första måndagen efter avslutad praktik.

Efter avslutad utbildning

Efter utbildningens slut ber vi Er fylla i ett omdöme om elevens arbetsinsats. I pärmen finns ett underlag som kan användas.
Vi vill ständigt förbättra oss och ber Er också att utvärdera utbildningen genom att svara på några frågor.

Material till handledaren

Allt material till handledaren finns på MiROis portal Sharepoint (under utbildning- VUX- Kurspaket- Handledarutbildning).
Där finns all information till handledaren och alla blanketter, omdömen och kontrakt.