Ledare i butik

Varor, tjänster och kunder

Är du en person med ledaregenskaper, organisationsförmåga och servicekänsla? då kan yrket butiksledare vara något för dig. Som butiksledare eller detaljhandlare driver du och ansvarar för en butik som säljer olika varor direkt till kunden.

En butiksledare ansvarar för försäljning, budgetering, uppföljning och personalfrågor. Vilket kräver att du är en bra ledare och kan entusiasmera din personal. Andra arbetsuppgifter är inköp, lagerhållning, att lägga upp scheman och skapa en bra arbetsorganisation. Butiksledare ansvarar för utformningen av butiken och ska kunna planera och genomföra lokala annons- och reklamkampanjer.

Utbildningen ger kunskaper för butiksverksamheten ur ett helhetsperspektiv. Den ger kunskaper i reklamarbete och kundspecifik marknadsföring samt personalfrågor och juridik. Utbildningen till butiksledare är både spännande och utvecklande för dig som vill satsa på ett dynamiskt yrkesområde.

Vad ska du kunna innan du börjar den här utbildningen?

Rekommenderade förkunskaper är utbildningen Butikssäljare eller motsvarande.

Studietakt

Antal veckor per kurs är baserad på heltidsstudier, 100%. Om studietakten minskas till 50% fördubblas tiden, i 25% studietakt fyrdubblas kurslängden.

Distansstudier

Studierna genomförs via distansteknik vilket innebär en stor flexibilitet för dig. Du kan påbörja valfri kurs valfri vecka och läsa i din individuella studietakt. Du kan i lugn och ro, från vilken plats och under vilken tid på dygnet som helst, genomföra dina studier. Våra utbildningar kan enkelt kombineras med föräldraledighet, oregelbundna arbetstider, deltidsarbete mm. Din lärare följer dig under hela utbildningen.

Kurs – Kurskod – Poäng