Vård och omsorgsprogrammet – Programgemensamma kurser

Vård- och omsorgsprogrammet (1450p/1550p)

Har du ett stort människointresse och förmåga att sätta dig in i andras situation? Vill du hjälpa andra och har lätt för att samarbeta? Det är några egenskaper som är viktiga ifall du siktar mot ett arbete inom vården.

Som undersköterska/vårdbiträde har du varierande arbetsuppgifter inom vård- eller omsorgsverksamhet. Du arbetar nära vårdtagaren och har arbetsuppgifter som t ex att kontrollera patientens blodtryck, ta prover och lägga om sår. Du förbereder patienterna för olika behandlingar som läkaren ordinerat och samarbetar med sjuksköterskor, sjukgymnaster samt dietister mm. Som undersköterska måste du ha ett stort människointresse. Du möter människor som har olika unika behov av din hjälp och du behöver ha förmåga att förstå patienternas situation.

Vård och omsorgsprogrammet består till en början av programgemensamma kurser, 950 gyp. Dessa kurser skall alla elever läsa oberoende vilken fördjupning man väljer. Sedan läser du vidare 500 gyp kurser med en valbar inriktning. Val av fördjupning gör du utifrån intresseområden och i samråd med din kontaktperson. Utbildningen sker på distans, med tre-fyra gemensamma träffar för de metodövningar som ingår i tre av omvårdnadsprogrammets kurser. I vård och omsorgsprogrammet ingår också tre APL- perioder, arbetsförlagda utbildningar. Den arbetsplatsförlagda perioden ordnas på din hemort i samråd med kontaktperson och lärare för kurserna.

Programmet kan leda till arbete inom hälso- och sjukvård samt inom socialtjänst. Inom hälso- och sjukvård kan man arbeta på sjukhus, vårdcentral eller i hemsjukvård. Inom socialtjänsten kan man arbeta i särskilt boende, gruppbostad, daglig verksamhet. hemtjänst eller som personlig assistent.

Vad ska du kunna innan du börjar den här utbildningen?
Inga förkunskapskrav. Om du har erfarenhet från arbete inom vård- och omsorg kan du validera dina kunskaper.

Fördjupningskurser

Val av fördjupning gör du utifrån intresseområden och i samråd med din kontaktperson.
De olika fördjupningarna är: Hälso-och sjukvård, Äldreomsorg/Hemsjukvård, Funktionsnedsättning, Psykiatri och Barn- och ungdomssjukvård.

Studietakt

Antal veckor per kurs är baserad på heltidsstudier, 100%. Om studietakten minskas till 50% fördubblas tiden, i 25% studietakt fyrdubblas kurslängden.

Kurs – Kurskod – Poäng