Vård och Omsorgsprogrammet – Fördjupning mot Barn- och ungdomssjukvård

Om du läser vård- och omsorgsprogrammets fördjupning mot barn- och ungdomssjukvård kan du arbeta som undersköterska på barnavdelningen inom sjukvård. Under utbildningen lär du dig att ge vård till barn och ungdomar med olika sjukdomstillstånd och att vårda för tidigt födda barn. Du får kunskaper om vanliga sjukdomar hos barn och ungdomar och hur man identifierar och lindrar barns smärta.

För att du ska få erfarenhet av arbetsuppgifterna ingår dessutom arbetsplatsförlagt lärande där du får möjlighet att använda dina nya kunskaper i daglig verksamhet.

Kurs – Kurskod – Poäng