Vård och Omsorgsprogrammet – Fördjupning mot funktionsnedsättning

Efter att ha läst vård- och omsorgsprogrammets fördjupning mot funktionsnedsättning kan du arbeta med personer som har handikapp eller funktionshinder, som personlig assistent eller habiliteringsassistent inom till exempel handikappomsorg. Under utbildningen lär du dig arbetssätt och metoder för att bemöta personer med funktionsnedsättning. Du sätter dig in i olika livsvillkor och utvecklingsmöjligheter för personer som behöver stöd och hur man bäst ger detta stöd.

För att du ska få erfarenhet av arbetsuppgifterna ingår dessutom arbetsplatsförlagt lärande, där du får möjlighet att använda dina nya kunskaper i daglig verksamhet.

Kurs – Kurskod – Poäng