Vård och omsorgsprogrammet – Fördjupning mot hälso och sjukvård

Inom denna inriktning av vård och omsorgsprogrammet studerar du människokroppens uppbyggnad, sjukdomar och deras orsaker och läkemedel och hur de verkar. Du lär dig medicinsk terminologi och får förståelse för betydelsen av bemötande, kommunikation och samarbete.

För att du ska få erfarenhet av arbetsuppgifterna ingår dessutom arbetsplatsförlagt lärande där du får möjlighet att använda dina nya kunskaper i daglig verksamhet.

Om du läser vård- och omsorgsprogrammets fördjupning mot hälso- och sjukvård kan du arbeta som bland annat undersköterska, vårdare och personlig assistent. Programmet kan leda till arbete inom hälso- och sjukvård samt inom socialtjänst. Inom hälso- och sjukvård kan man arbeta på sjukhus, vårdcentral eller i hemsjukvård. Inom socialtjänst kan man arbeta i särskilt boende, gruppbostad, daglig verksamhet. hemtjänst eller som personlig assistent.

Kurs – Kurskod – Poäng