Vård och omsorgsprogrammet – Fördjupning mot hemsjukvård

Efter att ha läst vård- och omsorgsprogrammets fördjupning mot hemsjukvård kan du arbeta med personer som har behov av vård i hemmet, till exempel inom hemtjänsten eller som personlig assistent. Under utbildningen studerar du rehabilitering, habilitering och egenvård som kan utföras i hemmet. Du får lära dig vård-, omsorgs- och medicinska åtgärder som kan utföras i hemmet och att vårda människor i livets slutskede.

För att du ska få erfarenhet av arbetsuppgifterna ingår dessutom arbetsplatsförlagt lärande där du får möjlighet att använda dina nya kunskaper i daglig verksamhet.

Kurs – Kurskod – Poäng