Vård och omsorgsprogrammet – Fördjupning mot psykiatri

Den här fördjupningsinriktningen vänder sig till dig som vill arbeta med missbruksvård eller inom socialpsykiatri/psykiatri med personer som har en psykisk sjukdom/ funktionshinder. Under utbildningen fördjupar du dig i psykiska funktionsnedsättningar, missbruk och olika behandlingsformer. Du studerar lagar och bestämmelser kring området, till exempel lagen om psykiatrisk tvångsvård, lagen om vård av missbrukare och lagen om vård av unga.

För att du ska få erfarenhet av arbetsuppgifterna ingår dessutom tre perioder av arbetsplatsförlagt lärande där du får möjlighet att använda dina nya kunskaper i daglig verksamhet.

Kurs – Kurskod – Poäng