LÖNEADMINISTRATION

Administration har till uppgift att stödja, förvalta och sköta ett företags eller annan organisations verksamhet. Ämnet administration behandlar administrativa arbetsuppgifter som förekommer inom företag, offentlig förvaltning och andra organisationer. Det behandlar också användning av modern teknik och hur man därmed arbetar effektivt, säkert och serviceinriktat.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet administration ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att planera och utföra administrativt arbete. Den ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om administrativa rutiner samt om dokumentutformning, organisation och arbetsformer i företag och i offentlig förvaltning. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper i programhantering för att i yrkeslivet kunna utveckla rutiner och kommunikation i det administrativa arbetet samt planera och strukturera arbetet på ett effektivt och datasäkert sätt. Undervisningen ska också behandla etik och sekretessfrågor. Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om arbetsmiljöfrågor, arbetsrätt och om andra lagar och bestämmelser inom området. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga till samarbete, service och självständighet. Genom praktiska övningar och ett undersökande arbetssätt ska eleverna ges möjlighet att utföra arbetsuppgifter inom administrativ service. Via kontakter med företag och organisationer inom det administrativa området ska eleverna ges möjlighet att utveckla förståelse av företagandets villkor.

Undervisningen i ämnet administration ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om administrativa rutiner och funktioner samt om dokumentutformning, organisation och arbetsformer i företag.
 2. Kunskaper om dagens arbetsmarknad.
 3. Kunskaper om olika programvaror.
 4. Förmåga att planera, organisera och utföra administrativt arbete samt förmåga att arbeta serviceinriktat.
 5. Förmåga att använda modern teknik, material, redskap och arbetsmetoder.
 6. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området.
 7. Förmåga att arbeta på ett ergonomiskt och miljömedvetet sätt.
 8. Förmåga att utvärdera sitt arbete och resultat.

Kursen administration — specialisering omfattar de åtta punkterna ovan. I kursen behandlas fördjupade kunskaper inom löneadministration. Kursens övergripande mål är att ge de studerande kunskaper och färdigheter för att självständigt kunna agera i rollen som löneadministratör inom svenskt arbetsliv.  Efter genomförd kurs skall eleven:

 • Vara väl förtrogna med de regelverk som reglerar anställningsvillkoren både och inom privat och offentlig sektor. Kursen ska ge den studerande förmågan att praktiskt hantera HR- och löneadministrativa system.
 • Vara väl insatta i de lagar och avtal som gäller på svensk arbetsmarknad och kunna beräkna löner med hänsyn till dessa.
 • Självständigt kunna utföra de arbetsuppgifter som krävs av en löneadministratör och vara väl insatta i de olika anställningsvillkor som kan förekomma inom både privat och offentlig verksamhet.
 • Ha färdigheter i att använda löneadministrativa system samt tillämpa de olika lagar som gäller vid löneberäkningar, t ex semester- och sjuklönelagen. De ska också vara förtrogna med regler för ledighet, semester, sjuklön, pensioner, företagsrutiner för rapportering till olika myndigheten som sker månadsvis och vid årsredovisning m m.

 

VAR ERBJUDER MIROI DEN HÄR KURSEN?

Gymnasiearbete – Vård

Mer information

ADMADM00S

Kursfakta

Kursnamn:Administration — specialisering Löneadministration
Kurskod:ADMADM00S
Kurslängd:25 Dagar
Gymnasiepoäng:100

Rekommenderade förkunskaper

Administration 1 – (ADMADM01) eller kursen Personaladministration, 100 poäng.

Förutsättningar

PC dator – OBS! Inga läsplattor, MACbooks, Ibooks och liknande, för att det ska finnas förutsättningar att installera nedanstående programvaror.
Program:
Visma lön 600 elev licens (finns länk i kursens dokument), Word, Excel, OpenOffice.org

OBS! Information om provbokning och provtillfällen finns på första sidan under Mina Exlearn nyheter!

Litteratur

Administration 1-Fakta och övningar. Johansson M, Westerblad S. Förlag: Liber AB
ISBN13: 9789147113965

Löneadministration i praktiken(senaste utgåvan 2011).

Visma Lön 600, Övningsbok, ( elektronisk dokument ) senaste sjunde utgåvan (september 2012) ingår i kursen

Kompletterande litteratur under länk:
http://www.expowera.se/mentor/foretaget/personal.htm

Eleven beställer Löneadministration i praktiken genom att kontakta läraren! Boken uppdateras för tillfället.

Boken: Administration 1 Fakta Övningar beställs själv av eleven från bokförlag Liber AB, Adlibris eller annan.