MATEMATIK

Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Kommunikation med hjälp av matematikens språk är likartad över hela världen. I takt med att informationstekniken utvecklas används matematiken i alltmer komplexa situationer. Matematik är även ett verktyg inom vetenskap och för olika yrken. Ytterst handlar matematiken om att upptäcka mönster och formulera generella samband.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta matematiskt. Det innefattar att utveckla förståelse av matematikens begrepp och metoder samt att utveckla olika strategier för att kunna lösa matematiska problem och använda matematik i samhälls- och yrkesrelaterade situationer. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utmana, fördjupa och bredda sin kreativitet och sitt matematikkunnande. Vidare ska den bidra till att eleverna utvecklar förmåga att sätta in matematiken i olika sammanhang och se dess betydelse för individ och samhälle. Undervisningen ska innehålla varierade arbetsformer och arbetssätt, där undersökande aktiviteter utgör en del. När så är lämpligt ska undervisningen ske i relevant praxisnära miljö. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att kommunicera med olika uttrycksformer. Vidare ska den ge eleverna utmaningar samt erfarenhet av matematikens logik, generaliserbarhet, kreativa kvaliteter och mångfacetterade karaktär. Undervisningen ska stärka elevernas tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang samt ge utrymme åt problemlösning som både mål och medel. I undervisningen ska eleverna dessutom ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik, digitala medier och även andra verktyg som kan förekomma inom karaktärsämnena.

Undervisningen i ämnet matematik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla förmåga att:

  1. Använda och beskriva innebörden av matematiska begrepp samt samband mellan begreppen.
  2. Hantera procedurer och lösa uppgifter av standardkaraktär utan och med verktyg.
  3. Formulera, analysera och lösa matematiska problem samt värdera valda strategier, metoder och resultat.
  4. Tolka en realistisk situation och utforma en matematisk modell samt använda och utvärdera en modells egenskaper och begränsningar.
  5. Följa, föra och bedöma matematiska resonemang.
  6. Kommunicera matematiska tankegångar muntligt, skriftligt och i handling.
  7. Relatera matematiken till dess betydelse och användning inom andra ämnen, i ett yrkesmässigt, samhälleligt och historiskt sammanhang.

I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen matematik 1b eller 1c. Kursen ska ingå i samtliga yrkesprogram.

VAR ERBJUDER MIROI DEN HÄR KURSEN?

Gymnasiearbete – Vård

Mer information

MATMAT01a

Kursfakta

Kursnamn:Matematik 1a
Kurskod:MATMAT01a
Kurslängd:25 Dagar
Gymnasiepoäng:100

Rekommenderade förkunskaper

Du som söker Matematik 1a rekommenderas starkt att söka OK802-BM, Orienteringskurs-matematik 1. Kursen behövs vid övergång från de gamla grundskolekurserna till de nya Vux12-kurserna.

Förutsättningar

Litteratur

Matematik 5000 1a, Gul bok.
Förlag: Natur och Kultur.
ISBN13: 9789127421585

MATMAT01b

Kursfakta

Kursnamn:Matematik 1b
Kurskod:MATMAT01b
Kurslängd:25 Dagar
Gymnasiepoäng:100

Rekommenderade förkunskaper

Du som söker Matematik 1b rekommenderas starkt att söka OK802-BM, Orienteringskurs-matematik 1. Kursen behövs vid övergång från de gamla grundskolekurserna till de nya Vux12-kurserna.

Förutsättningar

Litteratur

Matematik 5000 1bc VUX.
Förlag: Natur och Kultur.
ISBN13: 9789127435056

Det går också bra med:
Matematik 5000 1b.
Förlag: Natur och Kultur.
ISBN13: 9789127421615

MATMAT01c

Kursfakta

Kursnamn:Matematik 1c
Kurskod:MATMAT01c
Kurslängd:25 Dagar
Gymnasiepoäng:100

Rekommenderade förkunskaper

Du som söker Matematik 1c rekommenderas starkt att söka OK802-BM, Orienteringskurs-matematik 1. Kursen behövs vid övergång från de gamla grundskolekurserna till de nya Vux12-kurserna.

Förutsättningar

Litteratur

Matematik 5000 1bc VUX.
Förlag: Natur och Kultur.
ISBN13: 9789127435056

MATMAT02a

Kursfakta

Kursnamn:Matematik 2a
Kurskod:MATMAT02a
Kurslängd:25 Dagar
Gymnasiepoäng:100

Rekommenderade förkunskaper

Matematik 2a, bygger på kursen matematik 1a.

Om du har läst gamla Ma A-kursen och vill läsa någon av de nya Ma 2-kurserna (2a, 2b eller 2c) rekommenderas du starkt att läsa Orienteringskurs inför Ma 2 (kurskod: KGYORI1b). Kursen behövs för att täcka upp det som Ma 1 innehåller men som som saknas i Ma A.

Förutsättningar

Litteratur

Matematik 5000 2a.
Förlag: Natur och Kultur.
ISBN13: 9789127423633

MATMAT02b

Kursfakta

Kursnamn:Matematik 2b
Kurskod:MATMAT02b
Kurslängd:25 Dagar
Gymnasiepoäng:100

Rekommenderade förkunskaper

Matematik 2b, bygger på kursen matematik 1b.

Om du har läst gamla Ma A-kursen och vill läsa någon av de nya Ma 2-kurserna (2a, 2b eller 2c) rekommenderas du starkt att läsa Orienteringskurs inför Ma 2 (kurskod: KGYORI1b). Kursen behövs för att täcka upp det som Ma 1 innehåller men som som saknas i Ma A.

Förutsättningar

Litteratur

Matematik 5000 2bc VUX Grön lärobok.
Alfredsson L, Bråting K, Erixon P, Heikne H.
Förlag: Natur och Kultur
ISBN13: 9789127435049

Alternativ litteratur:

Matematik 5000 2b.
Förlag: Natur och Kultur.
ISBN: 978-91-27–42364-0

MATMAT02c

Kursfakta

Kursnamn:Matematik 2c
Kurskod:MATMAT02c
Kurslängd:25 Dagar
Gymnasiepoäng:100

Rekommenderade förkunskaper

Matematik 2c, bygger på kursen matematik 1c.

Om du har läst gamla Ma A-kursen och vill läsa någon av de nya Ma 2-kurserna (2a, 2b eller 2c) rekommenderas du starkt att läsa Orienteringskurs inför Ma 2 (kurskod: KGYORI1b eller OK802-BN). Kursen behövs för att täcka upp det som Ma 1 innehåller men som som saknas i Ma A.

Förutsättningar

Litteratur

Matematik 5000 2bc VUX, Grön lärobok.
Alfredsson L, Bråting K, Erixon P, Heikne H.
ISBN13: 9789127435049

Alternativ litteratur:

Matematik 5000 2c.
Förlag: Natur och Kultur.
ISBN13: 9789127422537

MATMAT03b

Kursfakta

Kursnamn:Matematik 3b
Kurskod:MATMAT03b
Kurslängd:25 Dagar
Gymnasiepoäng:100

Rekommenderade förkunskaper

Du som söker Matematik 3b, rekommenderas starkt att också söka OK802-BO, Orienteringskurs-matematik 3. Kursen behövs vid övergång från den gamla Ma B-kursen till de nya Ma 3-kurserna.

Matematik 3b, bygger på kursen matematik 2a eller 2b.

Förutsättningar

Litteratur

Matematik 5000 3bc vux. ISBN: 978-91-27-42631-3

MATMAT03c

Kursfakta

Kursnamn:Matematik 3c
Kurskod:MATMAT03c
Kurslängd:25 Dagar
Gymnasiepoäng:100

Rekommenderade förkunskaper

Du som söker Matematik 3c, rekommenderas starkt att också söka OK802-BO, Orienteringskurs-matematik 3. Kursen behövs vid övergång från den gamla Ma B-kursen till de nya Ma 3-kurserna.

Matematik 3c, bygger på kursen matematik 2a eller 2c.

Förutsättningar

Litteratur

Matematik 5000 3bc vux. ISBN: 978-91-27-42631-3

MATMAT04

Kursfakta

Kursnamn:Matematik 4
Kurskod:MATMAT04
Kurslängd:25 Dagar
Gymnasiepoäng:100

Rekommenderade förkunskaper

Du som söker Matematik 4, rekommenderas starkt att också söka OK802-BP, Orienteringskurs-matematik 4. Kursen behövs vid övergång från den gamla Ma C-kursen till den nya Ma 4-kursen.

Matematik 4, bygger på kursen matematik 3b eller 3c.

Förutsättningar

Litteratur

Matematik 5000 Kurs 4 Blå lärobok
Alfredsson L, Bråting K, Erixon P.
Förlag: Natur Kultur.
ISBN13: 9789127426320 (OBS. 2:a eller 3:e tryckningen)

MATMAT05

Kursfakta

Kursnamn:Matematik 5
Kurskod:MATMAT05
Kurslängd:25 Dagar
Gymnasiepoäng:100

Rekommenderade förkunskaper

Matematik 5, bygger på kursen matematik 4.

Förutsättningar

Litteratur

Matematik 5000 Kurs 5  Blå Lärobok.
Alfredsson L, Erixon P, Heikne H, Palbom A.
Förlag: Natur & Kultur.
ISBN13: 9789127441699

Extra litteratur
Matematik 3000 Diskret matematik. Lärobok.
Björk L-E. Björk J, Brolin H.
Förlag: Natur & Kultur.
ISBN13: 9789127510388