MATEMATIK

Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Kommunikation med hjälp av matematikens språk är likartad över hela världen. I takt med att informationstekniken utvecklas används matematiken i alltmer komplexa situationer. Matematik är även ett verktyg inom vetenskap och för olika yrken. Ytterst handlar matematiken om att upptäcka mönster och formulera generella samband.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta matematiskt. Det innefattar att utveckla förståelse av matematikens begrepp och metoder samt att utveckla olika strategier för att kunna lösa matematiska problem och använda matematik i samhälls- och yrkesrelaterade situationer. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utmana, fördjupa och bredda sin kreativitet och sitt matematikkunnande. Vidare ska den bidra till att eleverna utvecklar förmåga att sätta in matematiken i olika sammanhang och se dess betydelse för individ och samhälle. Undervisningen ska innehålla varierade arbetsformer och arbetssätt, där undersökande aktiviteter utgör en del. När så är lämpligt ska undervisningen ske i relevant praxisnära miljö. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att kommunicera med olika uttrycksformer. Vidare ska den ge eleverna utmaningar samt erfarenhet av matematikens logik, generaliserbarhet, kreativa kvaliteter och mångfacetterade karaktär. Undervisningen ska stärka elevernas tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang samt ge utrymme åt problemlösning som både mål och medel. I undervisningen ska eleverna dessutom ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik, digitala medier och även andra verktyg som kan förekomma inom karaktärsämnena.

Undervisningen i ämnet matematik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla förmåga att:

  1. Använda och beskriva innebörden av matematiska begrepp samt samband mellan begreppen.
  2. Hantera procedurer och lösa uppgifter av standardkaraktär utan och med verktyg.
  3. Formulera, analysera och lösa matematiska problem samt värdera valda strategier, metoder och resultat.
  4. Tolka en realistisk situation och utforma en matematisk modell samt använda och utvärdera en modells egenskaper och begränsningar.
  5. Följa, föra och bedöma matematiska resonemang.
  6. Kommunicera matematiska tankegångar muntligt, skriftligt och i handling.
  7. Relatera matematiken till dess betydelse och användning inom andra ämnen, i ett yrkesmässigt, samhälleligt och historiskt sammanhang.

I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen matematik 1b eller 1c. Kursen ska ingå i samtliga yrkesprogram.

VAR ERBJUDER MIROI DEN HÄR KURSEN?

Gymnasiearbete – Vård

Mer information

MATMAT01a

Kursfakta

Kursnamn:Matematik 1a
Kurskod:MATMAT01a
Kurslängd:25 Dagar
Gymnasiepoäng:100

Rekommenderade förkunskaper

De kunskaper som grundskolan ger eller Matematik Grund”

Förutsättningar

Litteratur

Digital bok:Exponent  1a. Tillgång till boken fås vid kurstart via vår lärplattform ExLearn

Förlag: Gleerups.

ISBN: 9789140679598

MATMAT01b

Kursfakta

Kursnamn:Matematik 1b
Kurskod:MATMAT01b
Kurslängd:25 Dagar
Gymnasiepoäng:100

Rekommenderade förkunskaper

De kunskaper som grundskolan ger eller Matematik Grund

Förutsättningar

Litteratur

Digital bok:Exponent  1b. Tillgång till boken fås vid kurstart via vår lärplattform ExLearn

Förlag: Gleerups

ISBN: 9789140679598

MATMAT01c

Kursfakta

Kursnamn:Matematik 1c
Kurskod:MATMAT01c
Kurslängd:25 Dagar
Gymnasiepoäng:100

Rekommenderade förkunskaper

De kunskaper som grundskolan ger eller Matematik Grund

Förutsättningar

Litteratur

Digital bok:Exponent 1c. Tillgång till boken fås vid kurstart via vår lärplattform ExLearn

Förlag: Gleerups

ISBN: 9789140690258

MATMAT02a

Kursfakta

Kursnamn:Matematik 2a
Kurskod:MATMAT02a
Kurslängd:25 Dagar
Gymnasiepoäng:100

Rekommenderade förkunskaper

Bygger på Matematik 1a

Förutsättningar

Litteratur

Digital bok:Exponent  2a. Tillgång till boken fås vid kurstart via vår lärplattform ExLearn

Förlag: Gleerups
ISBN: 9789140683694

MATMAT02b

Kursfakta

Kursnamn:Matematik 2b
Kurskod:MATMAT02b
Kurslängd:25 Dagar
Gymnasiepoäng:100

Rekommenderade förkunskaper

Matematik 2b, Bygger på Matematik 1b

Förutsättningar

Litteratur

Digital bok:Exponent  2b. Tillgång till boken fås vid kurstart via vår lärplattform ExLearn

Förlag: Gleerups

ISBN: 9789140692726

MATMAT02c

Kursfakta

Kursnamn:Matematik 2c
Kurskod:MATMAT02c
Kurslängd:25 Dagar
Gymnasiepoäng:100

Rekommenderade förkunskaper

Matematik 2c, Bygger på Matematik 1c

Förutsättningar

Litteratur

Digital bok:Exponent 2c. Tillgång till boken fås vid kurstart via vår lärplattform ExLearn

Förlag: Gleerups.
ISBN: 9789140691101

MATMAT03b

Kursfakta

Kursnamn:Matematik 3b
Kurskod:MATMAT03b
Kurslängd:25 Dagar
Gymnasiepoäng:100

Rekommenderade förkunskaper

Matematik 3b, Bygger på Matematik 2b

Förutsättningar

Litteratur

Digital bok:Exponent 3b. Tillgång till boken fås vid kurstart via vår lärplattform ExLearn

Förlag: Gleerups.

ISBN: 9789140683830

MATMAT03c

Kursfakta

Kursnamn:Matematik 3c
Kurskod:MATMAT03c
Kurslängd:25 Dagar
Gymnasiepoäng:100

Rekommenderade förkunskaper

Matematik 3c,Bygger på Matematik 3b

Förutsättningar

Litteratur

Digital bok:Exponent 3c. Tillgång till boken fås vid kurstart via vår lärplattform ExLearn

Förlag: Gleerups.

ISBN 9789140691972

MATMAT04

Kursfakta

Kursnamn:Matematik 4
Kurskod:MATMAT04
Kurslängd:25 Dagar
Gymnasiepoäng:100

Rekommenderade förkunskaper

Matematik 4, bygger på kursen matematik 3b.

Förutsättningar

Litteratur

Digital bok:Exponent 4. Tillgång till boken fås vid kurstart via vår lärplattform ExLearn Förlag: Gleerups.
ISBN: 9789140683915

MATMAT05

Kursfakta

Kursnamn:Matematik 5
Kurskod:MATMAT05
Kurslängd:25 Dagar
Gymnasiepoäng:100

Rekommenderade förkunskaper

Matematik 5, bygger på kursen matematik 4.

Förutsättningar

Litteratur

Digital bok:Exponent 5. Tillgång till boken fås vid kurstart via vår lärplattform ExLearn

Förlag: Gleerups.

ISBN: 9789140679383