MEDICIN

Ämnet medicin grundar sig huvudsakligen på de medicinska kunskapsområdena anatomi, fysiologi, mikrobiologi, farmakologi, patologi och geriatrik men i ämnet finns också inslag av vårdvetenskap. Ämnet behandlar människans fysiska uppbyggnad och funktion vid hälsa och ohälsa.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet medicin ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om människans fysiska, psykiska och sociala förutsättningar vid hälsa och ohälsa. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om orsaker, symtom, diagnoser, behandlingar, vård och omsorg vid olika sjukdomar samt förmåga att handla vid akuta sjukdomar och skador. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förmåga att observera och rapportera förändringar i patienters och brukares hälsotillstånd. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper i medicinsk terminologi som bidrar till kommunikativ förmåga inom området. Undervisningen ska genom praktiska övningar leda till att eleverna utvecklar förmåga att utföra första hjälpen och hjärt-lungräddning.

Undervisningen i ämnet medicin ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om hur människokroppen är uppbyggd och fungerar samt kunskaper om människans normala fysiska utveckling genom livet.
  2. Kunskaper om sjukdomar samt förmåga att uppfatta symtom på sjukdom.
  3. Kunskaper om läkemedel och läkemedelsanvändning samt om lagar och andra bestämmelser.
  4. Kunskaper om mikroorganismer och deras spridningsvägar samt kroppens försvarssystem.
  5. Förmåga att ge första hjälpen och hjärt-lungräddning. Kunskaper om samhällets hjälpinsatser vid krig och katastrofer samt kunskaper om brandsäkerhetsarbete.
  6. Förmåga att använda medicinsk terminologi.

Kursen medicin 1 omfattar de sex punkterna ovan. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.

VAR ERBJUDER MIROI DEN HÄR KURSEN?

Gymnasiearbete – Vård

Mer information

MEDMED01

Kursfakta

Kursnamn:Medicin 1
Kurskod:MEDMED01
Kurslängd:35 Dagar
Gymnasiepoäng:150

Rekommenderade förkunskaper

Förutsättningar

I kursen ingår en metodövning i form av HLR (hjärt- och lungräddning).

Litteratur

Medicin 1,Gillå U. (2011).
Förlag: Sanoma Utbildning
ISBN13: 9789152302224

Referenslitteraur

Medicin 1 (2011).
Förlag: Bonnier utbildning
ISBN13: 978-91-523-0224-8

Medicin 1+2, Bengtsson M, Lundström U. (2011).
Förlag: Gleerups
ISBN13:978-91-40-67247-6

Samt: Obligatorisk bok :

Titel: Jag kommer sen
Författare: Eva Wiklund
ISBN: 978-91-86675-54-7
http://www.bokus.com/bok/9789186675547/jag-kommer-sen/
Tar 2-3 dg för hemleverans och kosta 40 kronor

MEDMED02

Kursfakta

Kursnamn:Medicin 2
Kurskod:MEDMED02
Kurslängd:25 Dagar
Gymnasiepoäng:100

Rekommenderade förkunskaper

Medicin 2, bygger på kursen medicin 1.

Förutsättningar

Litteratur

Medicin 1+2, Bengtsson M, Lundsröm U (2011).
Förlag: Gleerups
ISBN13: 9789140672476