NÄTVERKSADMINISTRATION

Ämnet nätverksteknik behandlar nätverksutrustning och it-systemlösningar samt övervakning för att uppnå hög driftsäkerhet inom nätverksområdet. Det behandlar också klienter och servrar samt hur övrig utrustning samverkar inom nätverksområdet. Dessutom behandlas programvara för både klienter och servrar samt administration av servertjänster i nätverksmiljö.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet nätverksteknik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om lokala och globala datornätverk till den nivå som krävs för att yrkesmässigt administrera lokala nätverk och kunna säkerställa en snabb och säker kommunikation mellan ingående enheter. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om hård- och mjukvaruinstallationer samt färdigheter i konfigurering, optimering, analys och administration av nätverk. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att utföra vanliga arbetsuppgifter på vanligt förekommande system. Eleverna ska ges möjlighet att lösa problem, utföra felsökning och åtgärda fel, både självständigt och i samarbete med andra. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt miljö- och säkerhetstänkande. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att möta och kommunicera med kunder och uppdragsgivare på ett serviceinriktat och kvalitetsmedvetet sätt. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga att uttrycka sig både skriftligt och muntligt samt att dokumentera sitt arbete. I undervisningen ska praktiska och laborativa moment varvas med teoretiska moment.

Undervisningen i ämnet nätverksteknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om uppbyggnad och funktion av nätverks olika delar och komponenter.
  2. Förmåga att planera sitt arbete samt att läsa och tolka instruktioner, manualer och andra dokument på både svenska och engelska.
  3. Förmåga att utföra hårdvaru- och mjukvaruinstallation samt konfigurering, optimering, analys och administration av nätverksmiljöer.
  4. Förmåga att bygga upp nätverk och anläggningar samt att skapa systemlösningar.
  5. Förmåga att övervaka, underhålla, felsöka samt identifiera och åtgärda fel i utrustning i nätverksmiljöer.
  6. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom nätverksområdet.
  7. Förmåga att arbeta på ett säkert sätt som förebygger skador på person, egendom och miljö.
  8. Förmåga att dokumentera sitt arbete.
  9. Förmåga att ge råd till användare av nätverkssystem och datorteknisk utrustning.

Kursen nätverksadministration omfattar de nio punkterna ovan.

VAR ERBJUDER MIROI DEN HÄR KURSEN?

Gymnasiearbete – Vård

Mer information

NAINAV0

Kursfakta

Kursnamn:Nätverksadministration
Kurskod:NAINAV0
Kurslängd:25 Dagar
Gymnasiepoäng:100

Rekommenderade förkunskaper

• Förkunskaper i engelska.

• Nätverksadministration bygger på kursen nätverksteknik (NÄVNÄR0), så vi förutsätter att du har de förkunskaperna eller motsvarande.

Förutsättningar

Du kan välja att läsa kursen med inriktning mot Windows Server 2008(R2) eller mot Windows Server 2012. Observera att litteraturen är olika.

Krav på operativsystem för kursen nätverksadministration

Windows
Vi erbjuder support för Windows angående installation och konfiguration av den virtuella plattformen du kommer att använda i kursen. Guiderna är gjorda i Windows 7 64 bitars (x64). Den programvara som används för den virtuella plattformen är Oracle VM VirtualBox.

Rekommenderat är Windows Vista, 7 eller 8 64 bitars (x64) på den dator du skall installera plattformen på.

OBS!
Windows XP 64 Bitars (x64) stöds inte.

Då du till denna kurs behöver som minst 4 GB RAM så är det ett måste att köra en 64 bitars (x64) version av Windows. Anledningen till detta är att i 32 bitars Windows får du ut max 3.5 GB RAM.

Mac (OS X) och Linux
VirtualBox finns även för Mac (OS X) och för Linux, väljer du att läsa kursen och installera på Mac eller på Linux, är det på eget ansvar och vi erbjuder ingen support angående installation och konfiguration av VirtualBox. Vi tillåter inte heller användning av annan programvara än VirtualBox för virtualiseringen.

Krav på hårdvara för kursen nätverksadministration

Då du kommer att använda Oracle VM VirtualBox för att köra Windows Server 2008 eller 2012 samt Windows 7 eller 8 virtuellt, totalt upp till 2 maskiner samtidigt så behöver du:

Processor
• Minst: 2 GHz Dual Core
(Intel Core 2 Duo E6400 2.13 Ghz Socket 775 eller AMD Athlon 64 X2 4600+ 2.4GHz).
OBS!
Processorn måste vara en 64 bitars (x64) CPU och ha stöd för
virtualization technology (Intel-VT eller AMD-V).
Intel-VT eller AMD-V måste också vara påslaget i BIOS.

Minne (RAM)
• Minst: 4 GB

Tillgängligt diskutrymme
• Minst: 80 GB

Monitor
• Minst: 15 tums monitor
• Rekommenderat: 20 tum eller större (widescreen)

Internetuppkoppling
• Minst: 2-3 Mbit/sec
• Rekommenderat: 10 Mbit/sec eller mer

Flera av filerna som du kommer att ladda ned är några GB i storlek så du bör kunna ladda ned med minst 250 kb/sec för att det inte skall ta för lång tid.

Litteratur

OBS!

Kursen har två inriktningar som du kan välja mellan.

Om du vill läsa med inriktning mot Windows Server 2008 eller 2008 R2 gäller följande litteratur:

Windows Server 2008 Administrator
Förlag: John Wiley & Sons Ltd
ISBN: 9780470225110

Om du vill läsa med inriktning mot Windows Server 2012 gäller följande litteratur:

Nätverksadministration med Windows Server 2012 – Lärobok
Förlag: Thelin Läromedel
ISBN: 978-91-7379-237-0

Nätverksadministration med Windows Server 2012 – Arbetsbok
Förlag: Thelin Läromedel
ISBN: 978-91-7379-238-7

Nätverksadministration med Windows Server 2012 – Facit
Förlag: Thelin Läromedel
ISBN: 978-91-7379-239-4