TEKNIK I VÅRD OCH OMSORG

Teknikutvecklingen har inneburit stora förändringar och framsteg inom vård- och omsorgsarbetet. Tekniska utrustningar, anpassningar och hjälpmedel har gett möjlighet till ökad självständighet, bättre medicinska utredningar och behandlingar och därmed en bättre livskvalitet för människor med sjukdomar eller funktionsnedsättning. Ämnet teknik i vård och omsorg behandlar teknisk utrustning i vård- och omsorgsarbete. Det har sin grund inom det tekniska området men vårdvetenskap och socialt arbete ingår också.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet teknik i vård och omsorg ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att inom vård och omsorg använda teknisk utrustning. Teknikutvecklingen är en viktig förutsättning för att samhället ska klara av framtidens ökade vård- och omsorgsbehov. Därför ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att hantera en alltmer avancerad teknik inom vård och omsorg. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om teknisk utrustning i patientens och brukarens dagliga livsföring. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om säkerhetsföreskrifter som gäller för den tekniska utrustningen och förmåga att ge instruktioner om utrustningen till patienter och brukare.

Undervisningen i ämnet teknik i vård och omsorg ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om teknisk utrustning inom vård och omsorg.
  2. Kunskaper om medicintekniska informationsdatasystem.
  3. Kunskaper om elsäkerhet och om gashantering inom verksamhetsområdet.
  4. Förmåga att handha och underhålla teknisk utrustning inom vård och omsorg utifrån säkerhetsföreskrifter.
  5. Förmåga att instruera om teknisk utrustning.

Kursen teknik i vård och omsorg omfattar de fem punkterna ovan.

VAR ERBJUDER MIROI DEN HÄR KURSEN?

Gymnasiearbete – Vård

Mer information

TENTEK0

Kursfakta

Kursnamn:Teknik i vård och omsorg
Kurskod:TENTEK0
Kurslängd:25 Dagar
Gymnasiepoäng:100

Rekommenderade förkunskaper

Teknik i vård och omsorg, bygger på kursen vård- och omsorgsarbete 2.

Förutsättningar

Litteratur

Teknik i praktisk sjukvård. Jacobsson B, Öberg P Å.
Förlag: Studentlitteratur.
ISBN13: 9789163140044