TRANSPORT OCH SPEDITION

Inköp och logistik är viktiga funktioner i många företag. I handeln sker inköp och varuflöden för det mesta i stora volymer och över landgränser. Inom inköp och logistik arbetar man med produkterna i form av lager- och transportarbete eller med att planera och genomföra uppgifter inom inköp, logistik, distribution och spedition.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet inköp och logistik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om flödet av varor från tillverkare till slutlig användare, där alla delar av distributionskedjan samordnas till en helhet. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur inköp planeras och utförs rationellt, resurssnålt och med minsta möjliga miljöpåverkan. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar färdigheter i att använda ekonomiska begrepp som lönsamhetsberäkning och beräkning av frakter och transporter. Genom praktiska övningar och ett undersökande arbetssätt ska eleverna ges möjlighet att utföra arbetsuppgifter inom inköp och logistik.

Undervisningen i ämnet inköp och logistik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om inköp och internationell handel.
  2. Kunskaper om logistik, logistiska samband och olika logistikstrategier.
  3. Kunskaper om transporter och spedition.
  4. Kunskaper om varuhantering, varans väg och olika led i försörjningskedjan.
  5. Förmåga att planera, organisera och utföra arbetsuppgifter inom inköps-, logistik-, transport och speditionsområdet samt att lösa problem.
  6. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom inköps- och logistikområdet.
  7. Förmåga att göra olika ekonomiska beräkningar inom inköp och logistik.
  8. Förmåga att beräkna kostnader för och värdera olika transportalternativ.
  9. Förmåga att utvärdera sitt arbete och resultat.

Kursen transport och spedition omfattar de nio punkterna ovan, med särskild betoning på punkterna 5—9. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.

VAR ERBJUDER MIROI DEN HÄR KURSEN?

Gymnasiearbete – Vård

Mer information

INKTRP0

Kursfakta

Kursnamn:Transport och spedition
Kurskod:INKTRP0
Kurslängd:25 Dagar
Gymnasiepoäng:100

Rekommenderade förkunskaper

Förutsättningar

Du kommer att behöva tillgång till internet när du löser uppgifterna.

Litteratur

MiROi tillhandahåller ett utbildningsmaterial i form av ett häfte och en PowerPoint- presentation som du hämtar på nätet.